ประกันอุบัติเหตุ เจ็บ หัก ยิ้มได้ – วิริยะประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุ โดย ANC Broker ประกันภัยอุบัติเหตุ วิริยะประกันภัย เจ็บเล็ก  เจ็บหนัก เคลมได้หมด

 • คุ้มครองทันที ไม่มีระยะรอคอย
 • กรมธรรม์ส่งถึงบ้าน
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย มีบัตรแคร์การ์ด
 • มีโรงพยาบาลรองรับมากกว่า 533 แห่งทั่วประเทศไทย

ประกันอุบัติเหตุ เจ็บ หัก ยิ้มได้ กับ 3 ความคุ้มครองที่เลือกได้

1. ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยประกันเริ่มต้น 590 บาทต่อปี

ประกันอุบัติเหตุ เจ็บ หัก ยิ้มได้ - วิริยะประกันภัย
 • ค่ารักษาพยาบาล ต่อครั้ง 5,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก ต่อครั้ง 10,000 บาท
 • สูญเสียชีวิต/ทุพพลภาพ 50,000 บาท

2. เบี้ยประกันเริ่มต้น 840 บาทต่อปี

 • ค่ารักษาพยาบาล ต่อครั้ง 10,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก ต่อครั้ง 20,000 บาท
 • สูญเสียชีวิต/ทุพพลภาพ 100,000 บาท

3. ค่ารักษาเบี้ยประกันเริ่มต้น 1,420 บาทต่อปี

 • ค่ารักษาพยาบาล ต่อครั้ง 20,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก ต่อครั้ง 40,000 บาท
 • สูญเสียชีวิต/ทุพพลภาพ 200,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับอายุ 15-60 ปี สำหรับคนไทยเท่านั้น
 • สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
 • ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักรวมกับค่ารักษาพยาบาลแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X